Winkelmand

0 Artikel(en)
+31 (0)30 288 84 24

Winkelmand

0 Artikel(en)
Samen de beleving rondom eten & drinken leuker maken

Winkelmand

0 Artikel(en)
+31 (0)30 288 84 24

MVO | de wereld van morgen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vast onderdeel van het duurzaam ontwikkelingsbeleid bij Jos ten Berg B.V. Wij streven naar een gezonde balans tussen de economische, sociale en ecologische effecten van onze bedrijfsmatige activiteiten. Door onze leveranciers en overige stake-holders waar mogelijk actief te betrekken bij ons MVO-beleid, zorgen wij voor een groeiende welvaart en een betere leef- en arbeidsomgeving. Ook in de toekomst blijven wij ons inzetten voor duurzame oplossingen zodat ook volgende generaties hiervan zullen profiteren.

 

Partner van MVO Nederland

Jos ten Berg B.V. is als partner van MVO Nederland onderdeel van een groeiend netwerk die allemaal werken aan een duurzaam bedrijfsleven. Of het nu gaat om energiebesparing, hergebruik van grondstoffen of de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, elke partner levert op zijn of haar manier een bijdrage zodat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelsbeleid.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO beleid

Door het opstellen en intern kenbaar maken van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid proberen wij bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen; de mensenrechten van degenen die gevolgen van onze activiteiten ondervinden te respecteren; de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap; zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met onze strategie.

 

Milieu

Wij houden rekening met de noodzaak van het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid. Wij geven onze werknemers adequaat training over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties. Wij delen de zorg van onze medewerkers en de overheid over de ontwikkeling van het milieu. Hoewel ons bedrijf qua grootte en belasting van het milieu niet prominent is, is een goed milieubeleid afhankelijk van een breed draagvlak. Niet alleen de overheid maar ook alle bedrijven van groot tot klein en niet te vergeten de burgers bepalen tezamen of ambities op het gebied van het milieu haalbaar zijn. Wij hebben dit facet geïntegreerd in ons ISO handboek. Middels het predicaat 'Hofleverancier' en 'ISO-norm : 9001' is de kwaliteit van Jos ten Berg B.V. op alle fronten gewaarborgd. Bij de bouw van ons nieuwe bedrijfspand stond milieubewust bouwen hoog in het vaandel.

Jos ten Berg B.V. heeft als handelsonderneming alleen opslagruimte waar geen productie plaatsvind. Ongeveer 80% van de aangeboden artikelen kopen wij zonder tussenkomst van derden direct bij de fabrikanten in. Deze fabrikanten zijn hoofdzakelijk gevestigd binnen landen van de EU. Los van het gegeven dat de fabrikanten uit de EU-landen moeten voldoen aan de aangescherpte en strenge milieueisen en het toezicht hierop goed gestructureerd is, zijn deze fabrikanten serieuze en op continuïteit gerichte organisaties met een goede moraal. Voor ons bedrijf zijn deze onderwerpen, zeker niet in de laatste plaats, voorwaarden om een zakelijke relatie aan te gaan.

Als gevolg van deze continuïteit en soliditeit zijn onze fabrikanten in staat om de nodige investeringen te doen. In dit verband is het van belang te vermelden dat onze porselein fabrikant op ons verzoek in 2000 de brandstof van de ovens heeft overgeschakelt naar het milieuvriendelijke natuurgas.

 

Arbeidsomstandigheden

Jos ten Berg B.V. respecteert het recht van werknemers om zich te laten vertegenwoordigen, en er is geen discriminatie tussen werknemers. Daarnaast probeert zij bij te dragen tot de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid of dwangarbeid door haar internationale leveranciers op een dusdanige wijze te selecteren en controleren dat hiervan geen sprake kan zijn. De directie bezoekt de leveranciers minimaal 1x per jaar aangekondigd, dan wel onaangekondigd om te controleren of zij nog voldoen aan onze eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

Klantenbelangen

Wij waarborgen dat de goederen en diensten die wij leveren, voldoen aan alle overeengekomen of voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van onze afnemers.