Panier

0 Article(s)
+31 (0)30 288 84 24

Panier

0 Article(s)
Une table partagée, une expérience à vivre

Panier

0 Article(s)
+31 (0)30 288 84 24

Productonderhoud - Bestek

Zo blijft het bestek lang mooi

Let bij het onderhoud van rvs altijd op de kwaliteit rvs, omdat rvs een combinatie van metalen is. Een uitgebreide uitleg over de verschillende modellen en uitvoeringen vindt u op onze website onder het hoofdstuk bestek. Voor bestek wordt hoofdzakelijk twee soorten edelstaal gebruikt, te weten: chroomstaal en chroomnikkelstaal.

• Kenmerken chroomstaal:

 - blauwachtig van kleur

 - hard

 - taai

 - wel magnetisch

 - beperkte vlekvrijheid

 

productonderhoud+bestek

 

Bij chroomstaal zijn er echter omstandigheden die corrosievorming op het bestek teweeg brengen namelijk: water met een hoog chloridegehalte met opgelost keukenzout in etensresten; directe of indirecte inwerking van etensresten voor het vaatwasproces; onder- of overdosering van reinigings- en naglansmiddelen in vaatwasmachines; te hoge temperaturen bij het vaatwasproces, vooral als ook andere factoren nadelige invloeden uitoefenen; de belangrijkste reden: het op gevoel doseren (vaak te veel) van reinigingsmiddelen tijdens het voorweken.

• Kenmerken chroomnikkelstaal:

-  wit/gelig van kleur

 - hard

 - taai

 - niet magnetisch

 - maximaal vlekvrij

Bestek uit chroomnikkelstaal 18/8 of 18/10 is bij uitstek geschikt voor gebruik in de professionele sector, echter zijn deze bestekken overwegend door het materiaalverschil en betere afwerking duurder dan bestek uit chroomstaal. Het is aan te bevelen bestek voor het eerste gebruik met de hand af te wassen. Bij gebruik in de vaatwasmachine is het tevens aan te bevelen de bestekonderdelen niet in een korf te leggen, maar rechtop in een bestekkorf te plaatsen. Het water loopt dan na het vaatwasproces makkelijker van het bestek af. Ook het openen van de deur bij een voorlader na het vaatwasproces verdient aanbeveling, omdat de damp dan makkelijker kan ontsnappen waardoor het bestek beter droogt.